Kevarim of Tzadikim in North America

Rabbi Chaim Joseph

ื—ื™ื™ื ื‘"ืจ ื“ื•ื‘

Mazkir, Office Of The Chief Rabbi, New York City

Date of Death: Mon. December 19, 1910 - Kislev 18 5671

Anyone with biographical information is asked to please send it in.
See CONTACT page for details. Thank you.

Cemetery:

Cemetery Details
8211 Cypress Avenue
Ridgewood, NY 11385
United States

Phone: (718) 366-3748
Fax: (718) 366-8471
Contact: Antonio Jones

Web: http://www.unionfieldcemetery.org/
Email: ufc@unionfieldcemetery.org

Cemetery Map:

Notes:

Directions to Kever: Union Field Cemetery in Queens maintains computerized records and will provide a detailed location map upon request. Location: Path 42, at the corner of Main and Maple Road, alongside his brother Chief Rabbi Jacob Joseph (see map picture below)

Name Listed on Cemetery Database: Name listed on marker: Hyman Joseph

Biographical Notes:


Photo Caption: Rabbi Shmuel Moshe Joseph (brother), Credit:ย Ira Berman, North Wales,ย Pennsylvania

Photo Caption: Cheif Rabbi Yaakov Yosef (brother), Credit: IFJCAH

 


Credit: IFJCAH

Credit: IFJCAH


Credit: Map to the kever of Rabbi Chaim Joseph, Credit: IFJCAH


« Previous: Next: »